Banner

De kracht van Paletti Growers!

Door samen te werken, zowel horizontaal als verticaal in de keten, staat Paletti Growers sterk. Dit gecombineerd met de kwaliteiten van de bedrijven individueel en de krachtige sierteeltregio dat de Euregio Rein-Maas is, levert zowel de kweker, de klant, als samenwerkende partners voordelen op.

Betrouwbaar collectief (dag)transport

Door goed en continu overleg met logistiek partner de Winter Logistics is een snelle en betrouwbare levering gegarandeerd. Door een duidelijke planning en goede communicatie is dagtransport mogelijk. Vóór 9 uur ’s ochtends besteld, uiterlijk om 16.00 uur op bestemming. Ook boxleveringen zijn geen probleem. Door collectief samen te werken word het aantal kilometers beperkt en de kosten gereduceerd.

De Paletti-Hub: het logistieke hart

De Hub - ons logistiek centrum in Straelen-Herongen - is het hart van ons werkterrein. Midden in de regio en direct gelegen bij de Veiling Rhein-Maas, voldoet het aan de perfecte omstandigheden voor een vlotte verdeling van grote tot kleine bestelhoeveelheden. Hier worden de gedisponeerde orders van onze coöperatie centraal aangeleverd en stipt naar de klanten verzonden.

Know-how transfer tussen kwekers

Vele weten meer dan één. Het ondernemersprogramma zorgt voor een divers pallet aan activiteiten om de onderlinge interactie en kennisoverdracht te stimuleren. Het gezamenlijk bezoeken van collega kwekers, kopers en ook bedrijven buiten de sector. Themabijeenkomsten, trainingen en workshops. Dit alles met een informatief maar informeel karakter. Samen kijken, samen praten, samen leren.

Gezamenlijke beursdeelname

Productpresentaties, beursdeelnames en andere mogelijkheden om de kwekerij en producten extra onder de aandacht te brengen worden gezamenlijk aangevlogen. Samenwerken op dit vlak betekent naast kostenreductie vooral ook netwerk uitbreiding, betere zichtbaarheid en een toename aan presentatiemogelijkheden.

Meer waarde door klantbenadering

Middels het collectief benaderen van klanten worden de kweker en haar producten opgemerkt. En door niet enkel te focussen op kostenreductie en bedrijfsefficiëntie, maar vooral ook op klantrelaties en waarde propositie, wordt meer waarde gecreëerd. Door gezamenlijk diverse klantsegmenten te analyseren, marktpartijen te benaderen en (consumenten)trends te bespreken ontstaat een evenwicht in productie en marketing. bedrijven buiten de sector.

Breed sortiment verrassende producten

De leden van Paletti Growers vormen een interessante handelspartner doordat men op korte afstand van elkaar een zeer divers sortiment leveren kan. Van bloemen tot planten. Voor op terras of binnenshuis. Afkomstig uit de kas of geteeld in de vollegrond. De Paletti Growers leveren een groot pallet aan kleuren, uniek in hun soort.

Efficiëntie en kostenverlaging door collectief inkopen

Door een goede samenwerking met haar leveranciers kunnen Paletti Growers tegen aantrekkelijke voorwaarden producten en diensten betrekken. Hierbij staat een goede logistiek, service en gemak centraal. Maar door goede communicatie en schaalvoordelen worden tevens kosten bespaard. Daarbovenop komt dat de nauwe samenwerking productontwikkeling- en innovatie in de hand werkt. Met een hogere productwaarde in de keten als gevolg.

On-en offline promotie van sierteeltproducten

Door het totale sortiment bloemen en planten, zowel via de traditionele – maar in toenemende mate digitale – wegen te ‘etaleren’ wordt zichtbaarheid en herkenbaarheid vergroot. Goede productfoto’s, een digitaal aanbod systeem en eenvoudige bestelmogelijkheden vergroten het in- en verkoop plezier. Door niet afhankelijk te zijn van intermediairs of afzetorganisaties wordt transparantie vergroot en communicatie vereenvoudigd.

Verbetering zichtbaarheid kweker en de regio

Door deel te nemen aan het collectief dat Paletti Growers heet, worden bedrijven, personen en producten eerder opgemerkt en interessant voor de handel. Het wordt zichtbaar wat er in de regio’s Noord-Brabant, Limburg en de aangrenzende Duitse regio Nordrhein-Westfalen aan groene activiteit wordt verricht. Daarbij komen de gunstige ligging in een groot afzetgebied en goede infrastructurele voorzieningen. Kortom: samenwerking in de regio maakt Paletti Growers grenzeloos goed!