Banner

Nieuwsberichten

Hier vindt je het actuele nieuws over de Paletti Growers.

Drone-, sensor- én satellietdata voor optimale teelt

8 maart 2023

 

Diverse kwekerijen en organisaties slaan de handen ineen om onderzoek te doen naar een manier van dataverzameling, die telers kan helpen bij het optimaliseren en verduurzamen van de teelt. Om alle factoren die een rol spelen binnen de tuinbouw in kaart te brengen, worden er drie manieren van dataverzameling ingezet. Het plan is om met behulp van drones, grondsensoren en satellieten alle benodigde informatie op te halen om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op wat de teelt nodig heeft.

 

Geautomatiseerde dataverzameling om teelt bij te sturen, is niets nieuws. Vele telers gebruiken programma’s die aan de hand van actuele teeltgegevens laten zien wat er moet gebeuren om de teelt zo gezond mogelijk te houden. Wat wél nieuw is, is het zogenoemde Triple Thrive Data Concept: een unieke combinatie van sensoren, satellieten en drones die zorgt voor het binnenhalen van alle relevante teeltinformatie.

 

Paletti Growers -een regionale coöperatie van verschillende kwekerijen uit Limburg, Noord-Brabant en Nordrhein-Westfalen- is bezig het onderzoek op te zetten met de bedrijven Yookr en W2R Drone Projects. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een datagestuurd dashboard voor de tuinbouwsector. Alle binnenkomende data worden omgezet naar stuurgegevens. Telers kunnen deze gegevens eenvoudig bekijken via een daarvoor ontwikkeld dashboard. De stuurgegevens helpen bij teeltoptimalisatie, zowel voor vollegrondtuinbouw als voor kastuinbouw.

 

Subsidie vanuit de SVTGV (Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo) heeft ervoor gezorgd dat het onderzoek in de praktijk kan worden uitgerold bij drie Paletti Growers pilotbedrijven uit de regio. Kwekerij Stals BV, Warmerdam Someren BV en Kwekerij Verschure Vogelsangs BV zijn de bedrijven die gaan starten met het Triple Thrive Data Concept. Ze gaan werken met een dashboard, dat vanuit de grondsensoren data binnenkrijgt en vanuit de satellieten en drones beeldmateriaal ontvangt. Het is de bedoeling dat alle ruwe data worden omgezet naar heldere signalen op het dashboard, zodat telers snel en overzichtelijk kunnen zien wat de stand van zaken is en welke stappen ondernomen moeten worden.

 

Alle betrokken partijen hopen door de unieke dataverzameling en -verwerking gerichter in te kunnen spelen op wat de teelt nodig heeft. Dat kan resulteren in een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, water en meststoffen. Daarnaast kunnen problemen voorkomen worden doordat ze eerder gesignaleerd worden. Hierdoor hebben kwekerijen minder werk aan hun teelt en kunnen op de juiste momenten de juiste acties worden ondernomen. 

 

Het project is in januari van start gegaan met een kick-off bijeenkomst in Aarle-Rixtel. Paletti Growers organiseert in het voorjaar een demonstratiedag voor al haar leden en andere geïnteresseerde kwekers. Daarnaast zullen de resultaten gedeeld worden met een breed publiek binnen de sector.

 

 

Voor vragen of informatie kan contact worden opgenomen met:

Eric Brouwers (bestuurder- coördinator Paletti Growers).

eric.brouwers@palettigrowers.com

Tel: 06-53185669

Langdurige samenwerking met De Winter Logistics

Persbericht - 27 maart 2019

Sierteelt-coöperatie en transporteur breiden samenwerking uit

Paletti Growers en De Winter Logistics minstens tot 2024 ‘samen op pad’


WEERT – De intensieve logistieke samenwerking tussen Paletti Growers en De Winter Logistics wordt met vijf jaar verlengd. Beide partijen gaan minimaal tot 2024 ‘samen op pad’ met snijbloemen en potplanten. “We zijn zeer tevreden over de lokale aanwezigheid, kennis van de sector, professionele invulling en gedegen aanpak van De Winter Logistics”, zegt Eric Brouwers coördinator van Paletti Growers. Hij geeft aan dat de huidige samenwerking met enkele leden van de Paletti groep wordt uitgebreid.


De Winter Logistics biedt Paletti Growers een compleet logistiek concept. Van collectie transport bij de kweker tot distributie naar alle veilingen. Overal in het land perfecte kwekerijproducten leveren op het juiste moment en met alle zorg die daarbij komt kijken, is het uitgangspunt.


De twintig kwekerijen die samen Paletti Growers vormen, zijn gevestigd in de Euregio: de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg en de aangrenzende Duitse regio Nordrhein-Westfalen. Door de samenwerking met De Winter Logistics kreeg de coöperatie landelijke dekking middels een lokale transporteur. Eric Brouwers ervaart de samenwerking als erg positief. “Wij vinden de lokale vestiging met lokale mensen van De Winter Logistics heel belangrijk. Vanuit deze situatie een landelijk dekkend netwerk realiseren, dat is ook de komende vijf jaar onze doelstelling. Met alle aandacht voor de identiteit van de aangesloten kwekers.”


Ook De Winter Logistics is bijzonder te spreken over de samenwerking. Directeur Eric de Winter: “Deze overeenkomst met Paletti Growers versterkt onze activiteiten in de regio Venlo aanzienlijk. Wij zien de nabije toekomst met veel vertrouwen tegemoet.”


Paletti Growers is een coöperatie van ruim twintig kwekerijen. Zo veelzijdig als ons karakteristiek landbouwgebied is, zo divers is ook de samenstelling van onze groep. Snijbloemen- en potplantenkwekerijen met de meest uiteenlopende teeltoppervlakten en marktaandelen werken, zonder concurrentiegedachte, schouder aan schouder. Onze coöperatie is een succesvolle en krachtige samenwerking zonder afbreuk te doen aan de identiteit van de aangesloten kwekers. Onafhankelijk en zonder tussenkomst van handels- en/of inkooporganisaties ontwikkelen wij samen praktijkgerichte activiteiten en concepten die voor de individuele telers moeilijk of alleen met grote inspanning te realiseren zijn. Door het bundelen van onze krachten zijn we samen sterker, samen grenzeloos goed!

De Winter Logistics heeft een missie: een betrouwbare partner zijn op het gebied van logistiek in de sierteelt. Wij bieden de klant onderscheidend vermogen, zodat we samen resultaatgerichte vooruitgang realiseren. De visie van De Winter Logistics is met behulp van inventieve logistieke diensten een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst voor de sierteeltsector. Als lokale speler met een landelijk netwerk bedienen wij de belangrijkste stakeholders in de sierteeltsector. Het versterken van hun commerciële positie in de sierteeltsector is wat wij dagelijks nastreven. Inventief, gedreven en betrokken.

Heeft u vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Eric Brouwers van Paletti Growers (0653185669) of Eric de Winter van De Winter Logistics (0174 61 53 33).

Paletti Growers nodigt Nederlandse en Duitse telers uit

Ervaar de kracht van samenwerken tijdens de ‘Paletti-promomiddag’

Alleen kom je ver, samen kom je verder. Dat is de lijfspreuk van Paletti Growers; een samenwerkingsverband van ruim twintig siertelers in de Euregio Rijn-Maas. Om ook andere Nederlandse en Duitse telers te laten kennismaken met de meerwaarde van samenwerking - bijvoorbeeld op het gebied van kennisuitwisseling, logistiek, IT en beursdeelname - wordt op woensdag 29 november een ‘Paletti-promomiddag’ georganiseerd. Deze vindt plaats bij Gipmans Planten in Venlo.

Paletti Growers is een samenwerkingsverband van ruim twintig sierteeltbedrijven - zowel snijbloemen- als potplantenbedrijven - in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg en de aangrenzende Duitse regio Nordrhein-Westfalen. Doel van de coöperatie, die in 2011 werd opgezet, is om de sierteelt en het ondernemerschap in de regio te versterken. De samenwerking op het vlak van kennisuitwisseling, logistiek, IT en beursdeelname heeft een belangrijke meerwaarde voor de aangesloten ondernemers, qua kosten en wat betreft inkomsten.

Promomiddag bij Gipmans

Paletti Growers wil haar ‘palet’ aan sierteeltbedrijven graag uitbreiden, zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde van de grens. Daarom wordt op woensdag 29 november een ‘Paletti-promomiddag’ georganiseerd bij Gipmans Planten in Venlo. Eric Gipmans zal een rondleiding geven over de tuinkruidenafdeling Especia van het bedrijf. Daarnaast zal hij een inspirerend verhaal houden over het opbouwen van het netwerk dat nodig is voor de verkoop van Especia-tuinkruiden en over de logistieke uitdaging en die dit vergt. Samenwerken is hierbij essentieel!
Aansluitend volgt een presentatie van Paletti Growers over de voordelen van het samenwerken binnen een coöperatie en over de kansen die Paletti biedt voor (nieuwe) leden.

Programma

14.30-15.00 uur: Inloop en ontvangst door Huub Custers, voorzitter Paletti Growers.
15.00-16.45 uur: Rondgang en presentatie door Eric Gipmans, directeur Gipmans Planten.
Pauze
16.55-17.30 uur: Presentatie Paletti Growers door Eric Brouwers (NL) en Thomas
Viehweg(D).
17.30-18.30 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje.

Locatie

Geïnteresseerde Nederlandse en Duitse telers zijn van harte welkom op woensdag 29 november vanaf 14.30 uur bij Gipmans Planten, Bultenvenweg 30, 5916 RW Venlo. De toegang is gratis, aanmelden kan door hier te klikken.

Paletti Growers stopt met verkoopbedrijf

Coöperatie Paletti Growers, de grensoverschijdende samenwerking van siertelers in de Euregio Rijn-Maas, beeindigt per april 2017 het dochterbedrijf Paletti Growers Sales BV. De telerscooperatie richt zich vanaf dan volledig op haar kernactiviteiten.
De ruim twintig kwekerijen, hebben een tiental jaren geleden hun krachten onder de naam Paletti Growers gebundeld. De samenwerking is succesvol met resultaten op het terrein van PR & promotie, kennisuitwisseling en logistiek. Per oktober 2015 werd daar een zelfstandige verkooporganisatie aan toegevoegd.
 
Paletti Growers Sales B.V. had tot doel het assortiment bloemen en planten binnen totaalconcepten te vermarkten. Na aanvankelijk hoopvolle ontwikkelingen en interesse, bleek de praktijk weerbarstig. Paletti Growers Sales BV stopt nu haar activiteiten. De Cooperatie Paletti Growers zet haar activiteiten onverminderd voort.

Paletti op de IPM 2017

Paletti Growers kiest voor De Winter

Transporteur en kwekerij-coöperatie realiseren landelijk netwerk vanuit lokale samenwerking
De Winter Logistics en Paletti Growers samen op pad met snijbloemen en potplanten

De Winter Logistics en de kwekerij-coöperatie Paletti Growers hebben een overeenkomst bereikt over het landelijk transport van snijbloemen en potplanten. De twintig kwekerijen die samen Paletti Growers vormen, zijn gevestigd in de Euregio: de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg en de aangrenzende Duitse regio Nordrhein-Westfalen. Door de samenwerking met De Winter Logistics krijgt de coöperatie landelijke dekking middels een lokale transporteur.

De Winter Logistics is bijzonder te spreken over de samenwerking met Paletti Growers. “Deze overeenkomst versterkt de regio Venlo en onze activiteiten daar aanzienlijk”, zegt directeur Eric de Winter. “Na de overname van Wiell Logistics begin 2014 zijn we hard aan het bouwen aan onze netwerken in dit deel van het land. We merken dat onze professionele benadering van bloemen- en plantentransport in combinatie met onze lokale betrokkenheid wordt gewaardeerd. De overeenkomst met Paletti Growers is hiervan een direct gevolg. Wij kijken uit naar een langdurige samenwerking.”

Ook Paletti Growers ziet de samenwerking met De Winter Logistics als een belangrijke stap voorwaarts. “De Winter Logistics heeft een lokale vestiging met lokale mensen. Dat vinden wij heel belangrijk. Vanuit deze situatie een landelijk dekkend netwerk realiseren sluit naadloos aan bij onze uitgangspunten. Onze coöperatie is een succesvolle en krachtige samenwerking zonder afbreuk te doen aan de identiteit van de aangesloten kwekers. Door het bundelen van onze krachten zijn we samen sterker, samen grenzeloos goed. Dankzij de samenwerking met De Winter Logistics kunnen we onze activiteiten verder uitbouwen.”

De Winter Logistics biedt Paletti Growers een compleet logistiek concept. Van collectie transport bij de kweker tot distributie naar alle veilingen. Daarnaast ondersteunt De Winter Logistics Paletti Sales met een aantal VAL-activiteiten, zodat de klanten van de coöperatie een nog completer pakket kunnen inkopen. Perfecte kwekerijproducten leveren op het juiste moment en met alle zorg die daarbij komt kijken, daar doen De Winter Logistics en Paletti Growers het voor. Eric de Winter: “Wij zien de samenwerking met Paletti Growers als een uitstekende start van 2017, ons jubileumjaar!”

Trade Fair Aalsmeer 2015

Paletti op de Grossmarkt

Vanaf 22 oktober is het Paletti assortiment verkrijgbaar op de Grossmarkt in Düsseldorf. Bloemen en planten zijn verkrijgbaar bij onze partners Joanna Konador voor bloemen, en Rainer Pöstges voor potplanten.

Op 14 okober is onze verkooporganisatie Paletti Growers Sales B.V. gestart. Vanaf nu zijn onze producten ook als pakket onder de naam Paletti te koop.

We willen onze bloemen en planten als concept gaan verkopen. Vers en direct van de kweker en dicht bij de Duitse markt.

 

Heeft U interesse, neem dan contact op met Paletti Growers Sales: info@palettigrowerssales.nl

Paletti Shop op de IPM

In Januari hebben wij voor het eerst onze Paletti Shop gepresenteerd do de IPM in Essen.

Ons complete assortiment was te bezichtigen in een nagebouwde bloemenwinkel. Wat we willen laten zien is dat we een zeer breed pakket hebben met verrassende en vernieuwende planten en bloemen